Teisės fakulteto II pakopos studijų programų vertinimas
(2016 - 2017 m. m. I sem.)

Užpildytų anketų skaičius: 18

Respondentų skaičius: 18