Politikos ir vadybos fakulteto II pakopos studijų programų vertinimas
(2016 - 2017 m. m. I sem.)

Užpildytų anketų skaičius: 34

Respondentų skaičius: 34