Politikos ir vadybos fakulteto I pakopos studijų programų vertinimas
(2016 - 2017 m. m. I sem.)

Užpildytų anketų skaičius: 21

Respondentų skaičius: 21