Teisės fakulteto II pakopos dėstomų studijų dalykų kokybės vertinimas
(2016 - 2017 m. m. I sem.)

Užpildytų anketų skaičius: 535

Respondentų skaičius: 219