Teisės fakulteto II pakopos studijų programų vertinimas
(2015 - 2016 m. m. II sem.)

Užpildytų anketų skaičius: 95

Respondentų skaičius: 95