Teisės fakulteto I pakopos studijų programų vertinimas
(2015 - 2016 m. m. II sem.)

Užpildytų anketų skaičius: 35

Respondentų skaičius: 35