Politikos ir vadybos fakulteto II pakopos dėstomų studijų dalykų kokybės vertinimas
(2015 - 2016 m. m. II sem.)

Užpildytų anketų skaičius: 815

Respondentų skaičius: 274