Teisės fakulteto II pakopos studijų programų vertinimas
(2015 - 2016 m. m. I sem.)

Užpildytų anketų skaičius: 9

Respondentų skaičius: 9