Teisės fakulteto I pakopos studijų programų vertinimas
(2015 - 2016 m. m. I sem.)

Užpildytų anketų skaičius: 32

Respondentų skaičius: 32