Politikos ir vadybos fakulteto II pakopos studijų programų vertinimas
(2015 - 2016 m. m. I sem.)

Užpildytų anketų skaičius: 4

Respondentų skaičius: 4