Politikos ir vadybos fakulteto II pakopos studijų programų vertinimas
(2014 - 2015 m. m. II sem.)

Užpildytų anketų skaičius: 35

Respondentų skaičius: 35