Teisės fakulteto I pakopos studijų programų vertinimas
(2014 - 2015 m. m. I sem.)

Užpildytų anketų skaičius: 280

Respondentų skaičius: 280