Politikos ir vadybos fakulteto II pakopos studijų programų vertinimas
(2014 - 2015 m. m. I sem.)

Užpildytų anketų skaičius: 249

Respondentų skaičius: 249