MRU Teisės fakulteto I pakopos studijų programų vertinimas
(2013 - 2014 m. m. II sem.)

Užpildytų anketų skaičius: 325